งานรับรางวัล PTT LUBRICANTS DEALER CONFERENCE 2023

บริษัท ธนาวงษ์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล PLATINUM AWARE  ในงาน PTT LUBRICANTS DEALER CONFERENCE 2023