ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธนาวงษ์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545  ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท.ทุกชนิด ทั้งน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯมีความมุ่งเน้นด้านการจำหน่ายสินค้าในแบรนด์ ปตท.ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านการใช้น้ำมันทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท.